Yhteystiedot

Rodrigo Nascimento founded Pau Brasil in 2004 and he makes jewelry from seeds and coconut shells that come from the rainforests of Brazil. All the material is picked up from the ground after the trees have dropped them. Endangered species aren't used.

Rodrigo Nascimento perusti vuonna 2004 Pau Brasilin, ja valmistaa koruja Brasilian sademetsien siemenistä ja kookospähkinöistä. Materiaalit kerätään maasta puiden ne pudotettua. Uhanalaisia lajikkeita ei käytetä. 

Pau Brasil makes unique jewelry from leather, metal, silver, surgical steel, Amber, gemstones and semi precious stones. They come from all over the world. Although the material is brought from a far, they are made in Finland. The Jewelry of the Rainforests is Finnish handicraft.

Pau Brasil valmistaa uniikkeja koruja nahasta, metalleista, hopea, kiruginimetaalit, meripihkasta, jalokivistä ja puolijalokivistä.
Nämä ovat eri puolilta maailma. Vaikka materiaalit haetaan kaukka, itse korujen valmistus tapahtuu Suomessa. Sademetsien Korut-sarja on suomalaista työtä.

Yhteystiedot
Phone / Puhelin: +358458992464
Email / Sähköposti: info@paubrasil.fi